Hva er elektronikk, og hvorfor er det så viktig?

Hva er elektronikk, og hvorfor er det så viktig?

Teknisk beskrivelse

Rent teknisk, er elektronikk vitenskapen om å kontrollere elektrisk energi, slik at elektronene har en rolle annet enn å strømme mellom polene. I elektronikken setter man opp en såkalt kobling der elektronene går kontrollert gjennom, med resistorer, transistorer, sensorer og så videre.

Elektroniske enheter inneholder koblinger som først og fremst består av aktive semikonduktører, i tillegg til såkalte passive elementer.

Historisk utvikling

Elektronikken skiller seg fra Elektriken eller elektromekanikken. Det er mange som blander disse begrepene, og i historisk sammenheng er det kanskje ikke så rart. Det var først i 1906 at det oppsto en klart adskilt definisjon mellom de to begrepene – elektronikk på den ene siden, og elektro på den andre.

Forskjellen, slik den har utviklet seg, består i at elektro fokuserer mer på generering og lagring av elektrisk energi ved bruk av transformatorer, generatorer og så videre.

Med Lee De Forest, og oppfinnelsen av trioden, ble skillet enda mer klart, da trioden banet vei for elektronikken som en egen vitenskapelig gren innen fysikken. Fram til 1950 hadde man bare snakket om “radiobølgeteknologi”.

I april 1955 ble IBM 608 det første IBM-produktet til å ta i bruk en transistorkobling uten vakuumtuber, og ble med dette den første transistordrevne kalkulatoren på markedet. Den besto av 3000 transistorer, og var ganske mye større enn den kalkulatoren du hadde med deg på matte-prøver på barneskolen.

Betydning i dag

Elektronikk er blitt en helt essensiell del av vårt samfunn, og inngår i så mange av hverdagens duppeditter at vi ikke lenger tenker over det. Mens vi tidligere baserte oss mes på analog elektronikk, er det meste i dag blitt digitalt. Samtidig ser vi at teknologi kommer inn på stadig flere brukerområder, og at den blir stadig mer intelligent.

Med en voksende befolkning og en større konsument-klasse verden over, ser vi også at etterspørselen for elektroniske produkter og hjelpemidler bare øker og øker. Forbruket er samtidig en utfordring gitt klimaendringer, og den store etterspørselen etter REM – Rare Earth Minerals. Disse er helt essensielle i elektronikken, men er mangelvare. Land som Kina, som har størsteparten av dagens reserver av REM, vil kunne posisjonere seg godt på dette feltet i framtiden.

Kanskje kan elektronikken og alt den tilbyr ikke bare være en miljøutfordring med sin miljøbelastning, men også være en ressurs i form av å tilby løsninger som gjør det lettere å være miljøvennlig? Vi ser allerede framveksten av smart teknologi basert på elektronikk og digitale systemer som optimerer energiforbruk, for å nevne noe.

At elektronikken er kommet for å bli er i alle fall helt sikkert. På denne siden kan du lære mer om hva elektronikk er, hvilke muligheter som finnes, og hvem som er de største aktørene i disse markedene – for å nevne noe.