Analog vs. digital elektronikk

Analog vs. digital elektronikk

Elektronikk blir gjerne brukt som et ganske bredt begrep, men i mange sammenhenger gir det mer mening å separere disse begrepene. Du har kanskje hørt om analog og digital elektronikk? I det følgende vil vi forsøke å forklare hva som er forskjellen og hvilke bruks- og teknologiområder de to typene egentlig dekker.

Stay tuned!

Analog elektronikk

Det kanskje mest kjente eksemplet på analog elektronikk er klokken. En analog klokke viser tiden ved hjelp av to visere – én for timer, én for minutter. Fram til dataalderen var så og si all elektronikk analog. I dag er dette ganske annerledes.

Begrepet, “analog” brukes fordi teknologien som er representert rett og slett er en analogi av det fenomenet som framstilles, enten det er en analogi av tiden (klokke) eller en analogi av omverdenen (fotografi).

Digital elektronikk

I digital elektronikk vises ikke en analogi, men en digital framstilling. Det vil si at innholdet konverteres til sifra (digits) som deretter kan framstille det fenomenet det er ment å skulle vise. Eksempler kan være for eksempel lyd og bilde, og vi bruker det hver eneste dag når vi prater i smarttelefonen eller sender et foto digitalt.