Nyttige ord og uttrykk fra den elektroniske verden

Nyttige ord og uttrykk fra den elektroniske verden

 

Anode: Den positivce elektroden på en enhet, og P-materialet på en diode.

AVC: Forkortelse for automatisk volumkontroll

Binær: Et tall som består av bare to sifre; 0 og 1. Elementært i elektronikken og i datateknologi.

Byte: Gruppering av åtte binære sifre (bits)

Elektrisk felt: Et felt eller kraft som eksisterer mellom to forskjellige spenninger. Også kjent som elektrostatisk felt.

MOSFET : En forkortelse for “Metal Oxide Field Effekt Transistor”. Beskriver en felteffekttransistor med et metalloxid-lag mellom elektroden og kanalen.

Multivibrator : En klasse av koblinger designet for å produsere kvadratiske bølger eller pulseringer. Deles inn i astabile, bistabile og monostabile multivibratorer.

Ohms lov: Forholdet mellom spenning, strøm og motstand, gitt ved forholdet U=R*I

Thermistor: Temperatursensitiv semikonduktor som har negative temperaturkoeffisient ved motstand. Det vil si at når temperaturen øker, synker motstanden.

Transistor: Begrep som stammer fra “transfer resistor”. Dette er en semikonduktør-enhet som kan brukes som en elektrisk bryter.

Thermal runaway : Problem som kan oppstå i en forsterkeren, når en temperaturøkning fører til en økning i kollektorstrømmen. -Fører igjen til økt temperatur som igjen øker strømmen. Man får en ond sirkel – bokstavelig talt.

UHF: Forkortelse for “Ultra High Frequency”